نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

عدم تشکیل کلاس

نويسنده: admin | تاريخ: 30 بهمن 1392 | بازديدها: 443

0 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند تمامی کلاس های این جانب از تاریخ 3 اسفند لغایت 11 اسفند تشکیل نخواهد شد

موضوع: خبرها

 

نمرات درس برنامه سازی سمت کاربر جهاد دانشگاهی

نويسنده: admin | تاريخ: 14 بهمن 1392 | بازديدها: 122

0
ردیف شماره دانشجویی وضعیت نمره نهایی
1 91114020230009
12
2 91114020230011
17
3 91114020230014
8
4 91114020230015
20
5 91114020230020
14
6 91114017230012
12
7 90114020230190
5
8 91114020230024
17
9 90114020230195
14
10 91114020230027
8
11 90114020230199

12 91114020230033
14.5
13 91114020230035
17
14 91137045230079
13.5
15 91114020230039
12
16 91114020230041
13
17 91114020230044

18 91114020230045
13
19 91114020230047
4
20 91114020230049

21 91114020230051
16
22 91114020230055
18.5
23 91114017230026
5
24 91114020230057
8
25 90136035230216
12
26 91114020230058
7
27 91114020230059
14
28 91114020230060
12
29 91114020230062
13.5
30 91114020230064
6
31 91114020230067
12
32 91114020230072
6
33 91114020230078
15
34 91114020230082
13.5
نمرات با احتساب نمره ارفاق و با احتساب نمره تمامی فعالیت های کلاسی و ارائه محاسبه شده است.
در صورت اعتراض حداکثر تا روز  16 بهمن ماه 92 در قسمت نظرات همین مطلب
(در ادامه مطلب) یا در سامانه سجاد اعتراض خود را ثبت کنید

موضوع: برنامه سازی سمت کاربر

 

نمرات درس طراحی پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

نويسنده: admin | تاريخ: 14 بهمن 1392 | بازديدها: 188

0
ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 91114020130175 18.5
2 91114020130178 7
3 91114020130185 10
4 91114020130186 16
5 91114020130187 5
6 91114020130190 13.5
7 91114020130197 20
8 91114020130198 20
9 91114020130200 8
10 91114020130202 14.5
11 91114020130207 11.5
12 91114020130208 13.5
13 91114020130210 10
14 91114020130217 18
15 91114020130219 15.5
16 91114020130226 6.5
17 91114020130230 18
18 91114020130231 10.5
19 91114020130233
20 91114020130240 11
ردیف شماره دانشجویی نمره نهایی
1 91114020130176 10
2 91114020130180 6
3 91114020130188 11
4 91114020130192 15.5
5 91114020130196 8
6 91114020130214
7 91114020130216 14.5
8 91114020130218 17
9 91114020130220 12.5
10 91114020130221 14
11 91114020130224 16.5
12 91114020130225 11
13 91114020130228 16.5
14 91114020130234 6.5
15 91114020130235 11.5
16 91114020130236 8
17 91114020130237 4
18 91114020130239 15
19 91114020130241 18.5
20 91114020130242 12

 
نمرات با احتساب نمره ارفاق و با احتساب نمره تمامی فعالیت های کلاسی و ارائه محاسبه شده است.
در صورت اعتراض حداکثر تا روز  16 بهمن ماه 92 در قسمت نظرات همین مطلب
(در ادامه مطلب) یا در سامانه سجاد اعتراض خود را ثبت کنید
 
 

موضوع: طراحی پایه کاربردی

 

نمرات درس برنامه نویسی وب (سما)

نويسنده: admin | تاريخ: 3 بهمن 1392 | بازديدها: 151

1
شماره دانشجویی نمره
900060105 14.5
900060163 5
911820043 5
900061471 17.5
900060502 10
880832682 4
901085006 14
911820002 12.5
902084014 غ
910526367 19
901085043 11
900061303 12
900060164 13
911825291
901085156 6
900060109 14.5
911820062 10
890765705 10
911880185 3
911855714 11
902084108 10
900060874 20
910652364 3.5
900060795 5
902084096 10
910480177 غ
902084107 12.5
900061422 18.5
890767236 12
892840099 غ
890766340 10.5
900061298 11.5
910435829 19
911834127 غ
900060706 13
911820088 10.5

نمرات با احتساب نمره ارفاق و با احتساب نمره تمامی فعالیت های کلاسی و ارائه محاسبه شده است.
در صورت اعتراض حداکثر تا روز 4 بهمن ماه 92 در قسمت نظرات همین مطلب اعتراض خود را ثبت کنید(در ادامه مطلب)

موضوع: خبرها, برنامه نویسی تحت وب

 

نمرات درس سیستم عامل 2 موسسه جهاد دانشگاهی

نويسنده: admin | تاريخ: 27 دی 1392 | بازديدها: 117

1
رديف شماره دانشجوئي نمره کل نمره به حروف
1 91219001 هفت تمام
2 91119025 هفت تمام
3 91119052 شش تمام
4 90119052 هفت تمام
5 9111900001 ده تمام
6 91119092 دوازده و نيم
7 91119101 چهار تمام
8 91119111 پنج تمام
9 92119154 هفت تمام
10 91119117 دو تمام
11 92119156 هفت و هفتاد و پنج صدم
12 92119157 هفت تمام
13 92119161 چهار تمام
14 92119164 ده تمام
15 92119168 هفت تمام
16 92119171 ده تمام
17 92119174 شش تمام
18 92119175 پنج و نيم
19 92119176 سه تمام
20 92119179 دو تمام
21 92119180 يازده و نيم
22 92119184 چهار تمام
23 92119185 شش تمام
24 92119187 سه تمام
25 92119188 شش و نيم
26 92119189 دو تمام
27 92119195 ده تمام
28 92119196 بيست تمام
29 92119197 ده تمام
30 92119200 صفر تمام
31 92119201 پنج تمام
32 92119202 پنج تمام
33 91119168 چهار تمام
رديف شماره دانشجوئي نمره کل نمره به حروف
1 91119015 پنج تمام
2 90119011 شش تمام
3 91119028 هفت تمام
4 92119068 يازده و نيم
5 92119070 پنج تمام
6 92119071 ده تمام
7 92119072 هفت تمام
8 92119075 سه تمام
9 92119076 ده تمام
10 92119080 هفت تمام
11 92119081 ده و نيم
12 92119083 پانزده تمام
13 92119087 صفر تمام
14 92119092 ده تمام
15 92119094 دو تمام
16 92119095 ده تمام
17 92119096 شش تمام
18 92119098 پنج تمام
19 92119099 صفر تمام
20 92119100 دوازده و نيم
21 92119108 هفت تمام
22 92119110 يازده تمام
23 92119113 پنج تمام
24 92119114 پنج و نيم
25 92119117 هفت تمام
26 92119119 يازده تمام
27 92119120 ده تمام
28 92119121 سيزده و نيم
29 92119123 يازده و نيم
30 92119124 سه تمام
31 92119130 پنج تمام
32 92119132 سه و نيم
33 92119134 هفت تمام
34 92119137 پنج تمام
35 92119140 پنج تمام
36 92119144 هفت تمام
37 92119146 ده تمام
38 92119147 پنج تمام
39 92119148 شش تمام
40 92119151 ده تمام
41 92119153 سه تمام
42 91119122 ده تمام
43 91119134 چهار تمامنمرات با احتساب نمره برگه و نمره ارفاق  و تمامی فعالیت های کلاسی  محاسبه شده است.
در صورت اعتراض به نمره  درخواست تجدید نظر را در سایت دانشگاه وارد نمایید. (در صورت اعتراض نمره برگه لحاظ خواهد شد)
موضوع: خبرها

 

جزوه مربوط به درس طراحی پایه کاربردی

نويسنده: admin | تاريخ: 16 دی 1392 | بازديدها: 235

1 دانلود جزوه مربوط به درس طراحی پایه کاربردی - منبع برای سایر فصل ها جزوات کلاسی می باشد
فصل ششم فقط قسمت مربوط به sql و در حد مطالب مطرح شده در امتحان مد نظر قرار خواهد گرفت

tarahi.zip [1.03 مگابایت] ( تعداد دانلود: 107)

 


موضوع: طراحی پایه کاربردی

 

کارآموزی

نويسنده: admin | تاريخ: 11 دی 1392 | بازديدها: 165

0

دانشجویانی که با اینجانب درس پروژه و کارآموزی را اخذ کرده اند حداکثر تا روز 20 دی فرصت ارائه گزارش کارآموزی دارند و در صورت عدم ارائه گزارش و بسته شدن سایت درس آنان معلق اعلام شده و مسئولیت آن به عهده دانشجو می باشد

موضوع: ---

 

پنج رویداد مهم دنیای اینترنت در سال 2013

نويسنده: admin | تاريخ: 2 دی 1392 | بازديدها: 147

0 سال 2013 سالی پرماجرا و پرتحول در دنیای فن‌آوری و ارتباطات آنلاین بود و رویدادهای مهمی در این سال رخ داد.
 در این مطلب نگاهی داریم به پنج رویداد مهمی که در یک سال گذشته رخ داد و دامنه تاثیراتش آینده را هم در بر خواهد گرفت.

موضوع: خبرها

 
صفحه قبل صفحه بعد